JAK VYRÁBÍME RTUŤ

Jak vyrábíme rtuť

Rtuť jako jediný kapalný kov za normálních podmínek je po oddělení mechanických nečistot filtrací čištěna vakuovou destilací. Výstupem je rtuť o čistotě minimálně 99,9995%, která je ověřována pravidelnou chemickou analýzou nečistot. 

Z důvodů dopadů na lidské zdraví je rtuť ve svých aplikacích postupně nahrazována méně škodlivými chemikáliemi nebo se hledá jiné technické řešení (digitální teploměry….)

Relativně vysoký podíl spotřeby rtuti se dále uplatňuje v zubním lékařství. Pro potřeby stomatologie společnost BOME s.r.o. zahájila v roce 2009 výrobu sáčků Hg o hmotnosti 400, 600 a 800 mg, které se používají pro výrobu amalgámových kapslí a zajišťují přesný dávkovací poměr pro ochranu zdraví pacienta.  Dnešní amalgámy jsou kvalitativně lepší, než když byly směsi připravovány ručně.  Významnější expozice rtuti dnes hrozí při konzumaci ryb , než kvůli amalgámovým plombám. To je i důvod jejich relativně pomalému omezování.