odpady

ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

V průběhu své historie převzala společnost BOME s. r. o. většinu odpadní rtuti, která se v České republice i na Slovensku stala odpadem při jejím nahrazení ekologičtějším způsobem. Jednalo se především o rtuť z průmyslových tlakoměrů v teplárenství, rtuť z výroby manometrů nebo teploměrů, rtuť získaná zpracováním světelných zdrojů (zářivky) nebo baterií, rtuť z chemických laboratoří apod. Dodavateli malých množství rtuti je i většina známých odpadářských firem, občas i hasiči nebo Policie ČR. Z těchto malých zdrojů bylo již zpracováno přibližně 130t rtuti, která se tak dostala pod kontrolu a nadále neohrožuje životní prostředí. V rámci naší společenské odpovědnosti rtuť vykupujeme, abychom zvýšili motivaci původců k nám rtuť odevzdat. 

Významnou oblastí, kde se rtuť může nekontrolovaně dostat do životního prostředí jsou dentální odpady. Jedná se o nespotřebovaný zubní amalgám a obsah odlučovačů u zubařských křesel, kde se soustředí těžké kovové částice vznikající ve stomatologické činnosti. Všechny tyto odpady odebíráme k likvidaci a naši pracovníci pravidelně navštěvují zubní ordinace a osobně tyto odpady přebírají. Vzhledem k legislativě, která příliš nerozlišuje zda se jedná o gramy nebo tuny nebezpečných odpadů zajišťujeme pro naše partnery i související činnosti, jako je vydávání potvrzení, hlášení přepravy apod. 

Největším původcem odpadní rtuti jsou v Evropě chemické provozy, které byly zákonem donuceny ukončit na konci roku 2017 provozování amalgámových elektrolýz. Původně se jednalo o cca 12000 tun rtuti, která musí být přeměněna na nerozpustnou formu a bezpečně uložena. BOME s.r.o. aktuálně vyvíjí vlastní mobilní  zařízení, které bude umět přeměnit 1000kg rtuti denně na sirník rtuťnatý (analog minerálu cinabarit = rumělka).   

050701 Odpady obsahující rtuť
060404 N Odpady obsahující rtuť
100701 O Strusky (z prvního a druhého tavení)
100704 O Jiný úlet a prach
130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje
150102 O / N    Plastové obaly
150104 O / N Kovové obaly
150107 O / N Skleněné obaly
160108 N Součástky obsahující rtuť
160307 N Kovová rtuť
170407 O Směsné kovy
180107 O Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
180109 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08        
180110 N Odpadní amalgám ze stomatologické péče
190308 N Částečně stabilizovaná rtuť
200117 N Fotochemikálie
200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť