odpady

ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

During its history, BOME s. r. o. took most of the mercury waste that had become a waste in the Czech Republic and Slovakia when it was replaced by more environmentally friendly ways. This was mainly mercury from industrial pressure gauges in the heating industry, mercury from the production of pressure gauges or thermometers, mercury obtained by processing of light sources (fluorescent lamps) or batteries, mercury from chemical laboratories, etc. The suppliers of small quantities of mercury are also well-known waste companies, sometimes even firefighters or the Police of the Czech Republic. Approximately 130 tons of mercury have already been processed from these small sources, in order to put it under control, so it would no longer be threat to the environment. As part of our corporate social responsibility, we buy mercury to increase the motivation of its sources to sell it to us. 

Významnou oblastí, kde se rtuť může nekontrolovaně dostat do životního prostředí jsou dentální odpady. Jedná se o nespotřebovaný zubní amalgám a obsah odlučovačů u zubařských křesel, kde se soustředí těžké kovové částice vznikající ve stomatologické činnosti. Všechny tyto odpady odebíráme k likvidaci a naši pracovníci pravidelně navštěvují zubní ordinace a osobně tyto odpady přebírají. Vzhledem k legislativě, která příliš nerozlišuje zda se jedná o gramy nebo tuny nebezpečných odpadů zajišťujeme pro naše partnery i související činnosti, jako je vydávání potvrzení, hlášení přepravy apod. 

Největším původcem odpadní rtuti jsou v Evropě chemické provozy, které byly zákonem donuceny ukončit na konci roku 2017 provozování amalgámových elektrolýz. Původně se jednalo o cca 12000 tun rtuti, která musí být přeměněna na nerozpustnou formu a bezpečně uložena. BOME s.r.o. aktuálně vyvíjí vlastní mobilní  zařízení, které bude umět přeměnit 1000kg rtuti denně na sirník rtuťnatý (analog minerálu cinabarit = rumělka).   

050701 Odpady obsahující rtuť
060404 N Odpady obsahující rtuť
100701 O Strusky (z prvního a druhého tavení)
100704 O Jiný úlet a prach
130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje
150102 O / N    Plastové obaly
150104 O / N Kovové obaly
150107 O / N Skleněné obaly
160108 N Součástky obsahující rtuť
160307 N Kovová rtuť
170407 O Směsné kovy
180107 O Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
180109 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08        
180110 N Odpadní amalgám ze stomatologické péče
190308 N Částečně stabilizovaná rtuť
200117 N Fotochemikálie
200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť