bometank

Pro transport a uskladnění rtuti z likvidovaných provozů amalgámové elektrolýzy byla naší společností vyvinuta speciální nádrž, u které úspěšně proběhly pádové a tlakové zkoušky (pád nádoby s 1000kg rtuti na různé strany z výšky 80 cm na pevnou podložku).