RtuŤ

VÝROBA A PRODEJ

O NÁS

Společnost BOME s.r.o., byla založena v roce 1992. Je zápsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1871.

Počátek činnosti je spojen se zpracováním znečištěné rtuti. Hlavní použití vysoce čisté rtuti bylo v polarografii, ve výrobě teploměrů, lékařských tlakoměrů, manometrů a sloučenin rtuti. Další významné použití bylo při výrobě dentálního amalgámu, hlavní průmyslové použití byla amalgámová elektrolýza při výrobě hydroxidů a chloru. Společnost se postupně rozvíjela v největšího výrobce a dodavatele rtuti v České republice.

bometank

Pro transport a uskladnění rtuti z likvidovaných provozů amalgámové elektrolýzy byla naší společností vyvinuta speciální nádrž, u které úspěšně proběhly pádové a tlakové zkoušky (pád nádoby s 1000kg rtuti na různé strany z výšky 80 cm na pevnou podložku).

RTUŤ

Rtuť jako jediný kapalný kov za normálních podmínek je po oddělení mechanických nečistot filtrací čištěna vakuovou destilací. Výstupem je rtuť o čistotě minimálně 99,9995%, která je ověřována pravidelnou chemickou analýzou nečistot. 

ODPADY

V průběhu své historie převzala společnost BOME s. r. o. většinu odpadní rtuti, která se v České republice i na Slovensku stala odpadem při jejím nahrazení ekologičtějším způsobem. Jednalo se především o rtuť z průmyslových tlakoměrů v teplárenství, rtuť z výroby manometrů nebo teploměrů, rtuť získaná zpracováním světelných zdrojů (zářivky) nebo baterií, rtuť z chemických laboratoří apod. Dodavateli malých množství rtuti je i většina známých odpadářských firem, občas i hasiči nebo Policie ČR. Z těchto malých zdrojů bylo již zpracováno přibližně 130t rtuti, která se tak dostala pod kontrolu a nadále neohrožuje životní prostředí. V rámci naší společenské odpovědnosti rtuť vykupujeme, abychom zvýšili motivaci původců k nám rtuť odevzdat.