MERCURY

PRODUCTION AND SALE

ABOUT US

Společnost BOME s. r. o. byla založena v roce 1992, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1871. 

Počátek činnosti je spojen se zpracováním znečištěné rtuti. Hlavní použití vysoce čisté rtuti bylo v polarografii, ve výrobě teploměrů, lékařských tlakoměrů, manometrů a sloučenin rtuti. Další významné použití bylo při výrobě dentálního amalgámu, hlavní průmyslové použití byla amalgámová elektrolýza při výrobě hydroxidů a chloru. Společnost se postupně rozvíjela v největšího výrobce a dodavatele rtuti v České republice.

bometank

For the transport and disposal of amalgam electrolysis equipment used by our company, we created tanks, that were able to pass fall and pressure tests (falls with 1000 kg of mercury on different sides from a height of 80 cm to a fixed distance).

MERCURY

Mercury as the only liquid metal under normal conditions is cleaned by vacuum distillation after previous mechanical impurities have been separated. The output is mercury with a purity of at least 99.9995%, which is verified by regular chemical analysis of impurities. 

WASTE

During its history, BOME s.r.o. took most of the mercury waste that has become waste in the Czech Republic and Slovakia when it was replaced by more environmentally friendly way. This was mainly mercury from industrial pressure gauges in the heating industry, mercury from the production of pressure gauges or thermometers, mercury obtained by processing of light sources (fluorescent lamps) or batteries, mercury from chemical laboratories, etc. The supplier of small quantities of mercury is also the majority of well-known waste companies, sometimes even firefighters or the Police of the Czech Republic. Approximately 130 tonnes of mercury have already been processed from these small sources, in order to put it under control, so it would no longer be threat to the environment. As part of our corporate social responsibility, we buy mercury to increase the motivation of its sources to sell it to us. 

DOCUMENTS